Zapraszam Państwa do zapoznania się z moją książką „Zasady Uniwersum”.

Pragnę podkreślić, iż pracę tę udostępniłem na mojej stronie internetowej tylko i wyłącznie do celów prywatnych.

Wykorzystywanie książki do innych celów, np. kopiowanie, rozprowszechnianie, czy też tłumaczenia na inne języki, wymaga zgody autora.

Anna Tadeusz