Jeżeli chcecie państwo wykorzystać moją ksiązkę, lub jej fragment, do innych celów, niż prywatnie, proszę o nawiazanie ze mną kontaktu poprzez e-mail.

Adres: Zasady.Uniwersum@Anna-Tadeusz.ch