5.4.8.2. Przerywanie ciąży

Innym aspektem prawa do życia jest prawo do przerywania ciąży.

Prawo do przerywania ciąży jest niczymi innym jak prawem do zabijania. Świadomie czy nieświadomie ktoś wykreował życie. Zwolennicy przerywania ciąży twierdzą, że zarodek to jeszcze nie człowiek. Człowiek rozwija się jednakże na kilku poziomach hierarchii świadomości. W momencie zapłodnienia mechanizm rozwoju świadomości został uruchomiony. Świadomość „płonie“ i rozpala się dalej. Zdefiniowanie, który poziom świadomości jest ważniejszy, jest absurdem. Człowiek nie będzie człowiekiem bez któregokolwiek ze swoich poziomów świadomości.

Przerywanie ciąży to zabijanie ludzkiej świadomości. Zabijanie świadomości jest sprzeczne z zasadą wzrostu świadomości. Przerywanie ciaży jest więc złem. Abstrahujemy tu od faktu, że życie dopuszcza zabijanie w celu spożywania.

Niechciana ciąża jest usuwana, gdy prawo na to pozwala. Prawo takie dopuszcza karanie człowieka za błędy innych ludzi, co jest niesprawiedliwością. Prawo musi jednak przestrzegać zasady Uniwersum i nie może umacniać niesprawiedliwości.

Zasada wzrostu świadomości nie nakazuje posiadania dzieci. Zasadę tę można wypełnić w inny sposób. Niechciane dziecko należałoby urodzić. Jego wychowywanie można by jednakże przekazać komuś innemu lub państwu.