5.4.8.1. Kara śmierci

Twierdzenie, że życie ludzkie ma wartość nadrzędną, nie ma żadnego poparcia ani w wiedzy, ani w zasadach Uniwersum. Tak twierdzą religie i to nie wszystkie.

Zakaz stosowania kary śmierci dowodzi więc tylko braku rozdziału państwa od kościoła.

Prawo jednakże nie może nakazać zabijania, dopóki wiedza nie jest w stanie udowodnić, że religia nia ma racji, jeżeli chodzi o prawo do zabijania.

Jest to typowa sytuacja patowa wynikajaca z przenikania się obszaru wiedzy i wiary na linii ich rozdziału.

Sytuację tę można by rozwiązać, stosując prawo azylu. Prawo cywilne stosowałoby karę śmierci. Kościół miałby jednakże prawo osobom skazanym na karę śmierci udzielić azylu. Kościół udzielając azylu dbałby o to, by osoby te azylu nie opuściły i ponosiłby wszelkie koszty utrzymania azylu. Jeżeli z jakiegoś powodu osoba skazana na karę śmierci opuściłaby azyl, to kara śmierci zostałaby wykonana bezwłocznie.