5.4.2. Prawda

Pojęcie prawdy jest trudne do zdefiniowania. Z punktu widzenia świadomości obiektywna prawda jest nierealizowalna. Świadomość dysponuje modelem rzeczywistości. Model ten składa się ze zharmonizowanych idei. Cześć tych idei wynika z wiedzy, część z wiary.

Dużo łatwiej jest więc zdefiniować kłamstwo.

Kłamstwo to fałszywa informacja.

Fałszywa informacja to świadomie zmodyfikowana informacja w celu wprowadzenia kogoś w błąd. Oznacza to, że nieprawdziwa informacja nie musi być kłamstwem.

Prawo do prawdy to prawo do niezafałszowanej informacji.

Każda świadomość potrzebuje informacji, by modyfikować swój model rzeczywistości. Nie ma przy tym gwarancji, że dana informacja jest obiektywnie prawdziwa. Jedno jest jednak pewne, że model rzeczywistości budowany na bazie fałszywych informacji nie może być prawdziwy. Rozpowszechnianie zafałszowanej informacji jest więc sprzeczne z prawami Uniwersum.

W odniesieniu do świadomości zbiorowej prawo do prawdy przekłada się na wolność słowa, czy niezależność ośrodków masowego przekazu. Ale to również obowiązek przekazywania rzetelnej informacji i oddzielenie informacji od polityki czy komentarzy.

W odniesieniu do jednostki prawo do prawdy przekłada się na „nieskładanie nieprawdziwego świadectwa przeciw bliźniemu swemu“. Mówiąc prostymi słowami: nie kłam.

W przypadku jednostki prawo do prawdy oznacza również obowiązek „spojrzenia prawdzie w oczy“. Oszukiwanie siebie samego jest nierespektowaniem obowiazku prawdy.