5.2.6. Getta

Getta to typowy przykład nadmiernej rezerwy świadomości. Kraje wysoko rozwinięte importowały masowo tanią siłę roboczą z biednych krajów. Ludzie ci traktowani byli jak „nowocześni niewolnicy“. Bez praw obywatelskich lub bez znajomości języka, tworzyli getta. Odcięci od świadomości zbiorowej społeczności danego państwa, tworzyli własne lokalne świadomości zbiorowe.

Skutki takiej polityki, to nie zintegrowane świadomości zbiorowe, które się nawzajem zwalczają.

Często zamiast dążyć do harmonizacji, świadomość zbiorowa danej społeczności próbuje zniszczyć świadomość zbiorową społeczności zamkniętej w gettach. Jest to niestety zła droga, która prowadzi do wojny świadomości. Wojna niszczy zawsze świadomości niezdolne do harmonizacji, w tym rownież agresora. Jeżeli dopuściło się do wytworzenia nowej świadomości zbiorowej, to jedynym sposobem na jej „likwidację“ jest harmonizacja. Harmonizacja jednak wymaga by obie świadomości „ruszyły“ się ze swoich pozycji i szukały kompromisu.