5.2.2.4. Rządy

Rządy państw to realizacja „Ja” ludzkiej świadomości zbiorowej na poziomie państwa. Struktura hierarchiczna „Ja” odbija się w strukturze rządzenia państwem.

Państwa stanowią światy równoległe ludzkiej świadomości zbiorowej. Świadomości równoległe po osiągnięciu tego samego poziomu rozwoju stoją przed dylematem wojny lub harmonizacji. Wojna jest najgorszym rozwiązaniem, gdyż niszczy świadomość zbiorową powodując jej rozpad. Konsekwencją wojny nie jest eliminacja światów równoleglych, lecz ich namnażanie.

Jedynym wyjściem jest więc harmonizacjia. Harmonizacja państw oznacza wykreowanie „Ja” dla zharmonizowanej świadomości. „Ja” na poziomie państwowości oznacza rząd. Powstanie rządu ponadpaństwowego jest więc nieuniknione. Warunkiem trwałości tego rządu jest wzrost świadomości. To warunkuje fakt, jak taki rząd ma być skonstruowany.

Aby następował wzrost świadomości zbiorowej w skali światowej zagwarantowane muszą być podstawowe prawa człowieka w tym prawo do nauki, wiedzy i informacji. Nie ma mowy o wzroście świadomości w systemach, w których informacja nie może się swobodnie rozprzestrzeniać. Każda świadomość potrzebuje informacji jak powietrza.

Aby wykreować rząd w skali światowej należy przygotowania zacząć od dziś. Te przygotowania to powszechne kształcenie wszystkich obywateli Ziemi. Reszta dokona się sama.