5.2.2.3. Gospodarka

Każdą świadomość cechuje jej stan posiadania i dynamizm wzrostu tego stanu posiadania.

W warunkach ludzkiej świadomości zbiorowej stan posiadania rozwijał i nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Zaczęło się od hodowli zwierząt i uprawy roli. Dziś wymiarem stanu posiadania ludzkiej świadomości społecznej są banki i międzynarodowe koncerny przemysłowe.

Co ciekawe, stan posiadania dużo wcześniej niż harmonizacja przezwyciężył bariery narodowe czy państwowe. Czynnikiem charakteryzującym ten postęp był na począku handel wymienny. Dziś są to koncerny, których nie interesują granice państwowe ani bariery narodowe.

Wiele koncernów mierzy swoje osiągnięcia poprzez obrót i zysk. Obrót jest odpowiednikiem stanu posiadania, zysk wzrostem tego stanu. Dzisiaj konceny międzynarodowe ciągle się reorganizują tak, by zmaksymalizować te dwa parametry. Niestety, jak zwykle, zaniedbuje się przy tym całkowicie harmonizację, która jest podstawowym parametrem świadomości zbiorowej.

Harmonizacja to uzgodniona ludzka świadomość załogi danego przedsiębiorstwa. Reorganizując firmy zapomina się całkowicie o fakcie, że ludzie to nie maszyny. Pomiędzy ludźmi powstają nie tylko związki emocjonalne, ale, co ważniejsze, związki technologiczne. Wiedza niezbędna do wytworzenia danego produktu nie jest zgromadzona w książkach, lecz w ludziach jako aktywna świadomość. Nie w pojedynczym człowieku, lecz między ludźmi. Rozcinając te związki, niszczy się istniejącą pomiędzy ludźmi harmonizację. Budowanie tego stanu wymaga w zależności od produktu, od kilku do kilkunastu lat. Ten tak mozolnie budowany związek można zniszczyć jednym pociągnięciem reorganizacyjnym.