5.2.2.1. Narody

Narody to nic innego, jak równoległe zbiorowe świadomości ludzkie. Narody to z reguły wspólnota językowa. Wspólnota ta często dodatkowo umacniana jest wspólnotą historyczną czy religijną.

Często było jednak tak, że naród kreowano na potrzeby państwowości, a u podstaw jego powstania leżała nie harmonizacja, lecz wymuszanie uległości. Jednakże świadomość ulega harmonizacji dla spełnienia zasady wzrostu świadomości. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to żadne kreowanie narodu na siłę nie pomaga.

Skutkiem kreowania narodu na siłę jest narastająca chęć do rozpadu. Rozpad ten następuje przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Świadomość ludzka tak naprawdę nie potrzebuje świadomości narodowej. Świadomość ludzka, jak każda świadomość, szuka harmonizacji dla spełnienia zasady wzrostu świadomości. Ten wzrost jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Między innymi możliwoscią harmonizacji. A ta jest uwarunkowana swobodnym przepływem informacji i obopólną korzyścią z harmonizacji. Jeżeli jest tak, że przy okazji kreowania narodu jedna grupa etniczna próbuje zdominować inną, to nie mamy do czynienia z harmonizacją, tylko z wojną świadomości. Proces taki jest z góry skazany na niepowodzenie.