5.2.1.1. Język

Rozwój świadomości zbiorowej jest uwarunkowany rozwojem języka. Język służy jednoczesnie do komunikacji pomiędzy świadomościami osobowymi i do budowy świadomości zbiorowej.

Harmonizacja różnych świadomości zbiorowych wymaga harmonizacji języka. Dopóki człowiek będzie czynił z języka świętość narodową, dopóty język będzie służył do podziału świadomości zbiorowych.

Usunięcie bariery językowej pomiędzy narodami powinno być podstawowym celem integracji świadomości ludzkich. Powstanie jednego globalnego języka jest z punktu widzenia zasady wzrostu świadomości nieuniknione.

Udowodnione jest, że człowiek może posługiwać się kilkoma językami. Proces integracji językowej można by ułatwić, gdyby wszystkie narody zgodziły się na używanie jednego uniwersalnego języka globalnego, zachowując swoje języki narodowe.