5.2. Społeczności ludzkie

Społeczności ludzkie budują ludzką świadomość zbiorową. Elementami wiążącymi te świadomości zbiorowe są różne czynniki. Głównie są to język, wiedza, religia, kultura, historia, systemy społeczne, terytorium, czy inne. Każdy z tych czynników może ludzką świadomość jednoczyć, może też ją dzielić. Fakt ten powoduje, iż istnieją różnorodne ludzkie świadomości tworzące struktury hierarchiczne i równoległe.

Różnorodność tę komplikuje fakt, iż osobowość ludzka jest zdolna do czasowej przynależności do różnych świadomości społecznych. Człowiek może przynależeć jednocześnie do jakiejś grupy narodowej i religijnej. Obie tworzą dwie niezależne świadomości społeczne a człowiek przeskakuje między nimi jak muzyk przynależący do różnych zespołów.

Patrząc na tę mozaikę można stwierdzić, iż człowiek użył wszelkich możliwych czynników, aby ludzką świadomość podzielić. Powody tego podziału leżały w ograniczonej możliwości do komunikacji pomiędzy ludźmi. Świadomość, która jest rozproszona, nie jest w stanie wykreować zharmonizowanego „Ja”, skutkiem czego się rozpada. Człowiek szybciej rozszerzał swój stan posiadania niż mógł go zharmonizować.

Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej. Na początku radio i telewizja, a teraz internet, zmieniły totalnie tę sytuację. Informacja dociera wszędzie i dociera błyskawicznie. Należy więc oczekiwać nowego zwrotu w rozwoju świadomości ludzkiej.

Rozwój ten wcale nie musi oznaczać gwałtownej poprawy sytuacji. W zależności od możliwości harmonizacji poszczególnych świadomości zbiorowych, wszystkie scenariusze są możliwe, od harmonizacji do wojny. Aby uniknąć wojny, każda ze świadomści społecznych musi uczynić krok w kierunku zwiększenia własnych zdolności do harmonizacji.