3.6.1. Ja

Świadomość zbiorowa wytwarza „Ja”. Konieczność tworzenia „Ja” wynika z potrzeby koordynowania działań świadomości osobowych.

„Ja” jest częścią ośrodków wibracji danej świadomości zbiorowej odpowiedzialnych za koordynację działań innych ośrodków wibracji danej świadomości.

Jeżeli „Ja” nie jest w stanie koordynować wszystkich ośrodków wibracji świadomości, to świadomość wytwarza sub-„Ja”. W konsekwencji „Ja” ma strukturę hierarchiczną. „Ja” koordynuje wszystkie sub-„Ja”.

Należy wyraźnie odróżnić strukturę hierarchiczną świadomości od struktury hierarchicznej „Ja”.

Struktura hierarchiczna „Ja” danej świadomości zbiorowej wyznacza drogę, jaką koordynowane są działania świadomości osobowych danej świadomości zbiorowej.

Konieczność powstania „Ja” jest uwarunkowana możliwością komunikacji świadomości zbiorowej ze świadomościami osobowymi. Im jest słabsza harmonizacja świadomości zbiorowej, tym silniejsze jest odziaływanie „Ja” na inne świadomości osobowe.

Rozpatrzmy dwa możliwe warianty: wyrocznię i samoświadomość zbiorową.

Wyrocznia to świadomość osobowa, która jest w stanie komunikować się ze świadomością zbiorową, odczytywać jej intencje i przekazywać je jako „Ja” innym świadomościom osobowym.

W stanie samoświadomości zbiorowej „Ja” rozciąga się na wszystkie świadomości osobowe.

Wszystkie świadomości osobowe są w stanie komunikować się jednakowo intensywnie ze świadomością zbiorową. W tym stanie świadomość zbiorowa stanowi jedno „Ja” i komunikuje się ze wszystkimi świadomościami osbowymi jednakowo intensywnie.

Samoświadomość zbiorowa na poziomie świadomości zbiorowej stanowi jej samoświadomość osobową.

Teoretycznie mogą istnieć wszystkie możliwe pośrednie stany reprezentacji „Ja”. W praktyce świadomości osobowe różnie odczytują intencje świadomości zbiorowej generując wszelkie możliwe konflikty.

Hierarchia „Ja” odpowiada za koordynację działań świadomości osobowych tak, by wypełnić zasadę wzrostu świadomości. Jeżeli ten warunek nie zostaje spełniony, to hierarchia „Ja” rozpada się. W konsekwencji świadomość zbiorowa kreuje nowe „Ja” lub również się rozpada. Proces tworzenia nowego „Ja” stanowi znowu pole do konfliktów. Głównie są to konflikty pomiędzy nowym „Ja" i strukturami starego „Ja”. Konflikt ten w konsekwencji może także doprowadzić do rozpadu śwadomości zbiorowej.