3.6. Samoświadomość osobowa

Samoświadomość osobowa jest celem rozwoju każdej świadomości i wynika z zasady wzrostu świadomości.

Świadomość dąży do osiągnięcia samoświadomości osobowej poprzez ciągłe uzgadnianie kreowanego przez siebie obrazu rzeczywistości z posiadaną wiedzą.

Osiagnięcie samoświadomości osobowej nie oznacza osiągnięcia celów Uniwersum. W momencie osiągnięcia samoświadomości osobowej świadomość może jednakże postępować optymalną drogą rozwoju.

Samoświadomość osobowa ogranicza ryzyko, iż rozwój danej świadomości prowadzi w ślepy zaułek.