3.5.1. Harmonia i wojna

Zasada rozwoju równoległego prowadzi nie tylko do powstawania świadomości równoległych, ale również do ich eliminacji. Problem eliminacji świadomości równoległych powstaje wtedy, gdy dwie świadomości równoległe osiągną ten sam etap rozwoju.

Jeżeli dwie świadomości równoległe znajdą się na tym samym etapie rozwoju, to jedna z nich staje się zbędna. Problem ten może zostać rozwiązany na dwa sposoby. Jedna z tych świadomości zostanie wyeliminowana lub nastąpi zharmonizowanie dwóch świadomości do jednej świadomości zbiorowej.

Wojna ma na celu zniszenie świadomości. Świadomość można zniszczyć na wiele sposobów. Najprostszym sposobem zniszczenia świadomości jest zniszczenie jej nośników. Innym sposobem na zniszczenie świadomości może być jej deharmonizacja.

Stanem świadomości odpowidzioalnym za wojnę jest nienawiść.

Pokój jest tylko rozwiązaniem tymczasowym. Pokój nie prowadzi do wojny, ale też nie prowadzi do harmonizacji. Pokój może się rozwinąć w kierunku harmonizacji lub w kierunku wojny.

Stanem świadomości odpowiedzilnym za pokój jest tolerancja.

Harmonizacja ma na celu przekształcenie dwóch świadomości w jedną. Następuje to poprzez zsynchronizowanie wiedzy, aktywnych idei, czy też częstotliwości pola świadomości.

Stanem świadomości odpowiedzialnym za harmonizację jest miłość.

O fakcie, czy nastąpi wojna czy harmonizacja, decyduje możliwość harmonizacji. Jeżeli nośniki świadomości nie są zdolne do zmiany systemu idei, czy częstotliwości pola świadomości, to rozwiazaniem konfliktu może być tylko wojna.

Wojna jednakże jest rozwiązaniem, które niesie ze sobą ryzyko samozagłady. Należałoby więc oczekiwać, że jedynym realnym rozwiązaniem konfliktu jest harmonizacja.

Tak jednakże nie jest. Wojna ma na celu wyeliminowanie świadomości niezdolnych do harmonizacji. Prawdziwym celem wojny jest więc zniszczenie ślepego zaułka rozwoju. W wojnie nie chodzi o to, kto wygra, lecz o to, by świadomości pozbawione miłości zostały wyeliminowane. Agresor staje się więc, prędzej czy później, własną ofiarą.

Wojna jest więc dowodem na to, że rozwój świadomości poszedł w złym kierunku i wykreowane zostały świadomości niezdolne do harmonizacji.

Wyeliminowania świadomości niezdolnych do miłości wymaga zasada wzrostu świadomości. Celem rozwoju świadomości jest samoświadomość Uniwersum. Na końcu drogi rozwoju pozostanie tylko jedna samoświadomość, czyli wszystkie świadomości zharmonizowane do jednej. Nie ma tu miejsca dla świadomości niezdolnych do harmonizacji, czyli niezdolnych do miłości.