3.5. Rozwój równoległy

Dopóki Uniwersum nie osiągnie samoświadomości, istnieje luka pomiędzy tym, co poznane, a światem rzeczywistym. Istnieje więc luka pomiędzy aktualną wiedzą, a wiedzą niezbędna do podjęcia właściwej decyzji. W konsekwencji każda decyzja obarczona jest ryzykiem błędu. Oznacza to, że dopiero w trakcie realizacji zadania można się przekonać, czy decyzja nie była błędna. Problem powstaje, gdy decyzja ma nieodwracalne skutki.

Jednym ze sposobów minimalizacji ryzyka wynikającego z podjęcia błędnych decyzji rozwojowych jest rozwój równoległy.

Aby wzrost świadomości został zagwarantowany, rozwój musi odbywać się w różnych kierunkach. Stanowi to istotę rozwoju równoległego.

Zasada rozwoju równoległego mówi, że każda świadomość zbiorowa, która dostrzeże nowy wariant rozwoju, ulega automatycznie podziałowi na świadomości równoległe.

Zasada rozwoju równoległego wynika więc wprost z zasady wzrostu świadomości.

Jak już wiemy, idee będące częścią wiedzy, ulegają przedawnieniu. Istnieje więc ryzyko, że rozwój świadomości pójdzie w złym kierunku i powstanie ślepa uliczka w rozwoju. To ryzyko wynika z tego, że nie każdy krok wstecz jest możliwy.

Ponieważ na danym etapie rozwoju brak jest informacji, która z dróg będzie efektywna, muszą zostać wypróbowane obie. Dopiero dalszy wzrost świadomości pozwala wyeliminować nieoptymalne rozwiązania.

Każda świadomość, która się tej zasadzie nie podporządkuje, skazana jest na zagładę. Wynika to z faktu, iż trafienie „ad hoc“ na optymalne rozwiązanie nie jest prawdopodobne. Poza tym warunki obiektywne ciągle ulegają zmianie, gdyż inne świadomości stosują zasadę rozwoju równoległego. W konsekwencji raz optymalne warunki przestają w krótce być optymalne.

To zasada rozwoju równoległego powoduje, że powstają ekosystemy. To zasada rozwoju równoległego powoduje, że powstają różne gatunki. To zasada rozwoju równoległego jest odpowiedzialna za to, że powstają różne kultury, narody czy państwa. To również zasada rozwoju równoległego powoduje to, że gospodarka wolnorynkowa kwitnie.

W rozwoju równoległym nie chodzi jednak o to, kto wygra wyścig do samoświadomości. Nie chodzi również o to, kto zapanuje nad światem. W rozwoju równoległym chodzi o partnerstwo w rozwoju. Chodzi o to, by wypróbować możliwie szeroki wachlarz wariantów rozwoju. By w możliwie pełny sposób zebrać informacje na temat Uniwersum i je przetworzyć na idee.

Rozwój równoległy jest koniecznością na drodze do samoświadomości. Konieczność ta wynika z faktu, że każda świadomość jest ograniczona w swoim rozwoju. Pełną paletę możliwości rozwojowych można więc zapewnić tylko poprzez rozwój równoległy.