3.4.4. Wolny wybór

Świadomość dysponuje określonym modelem rzeczywistości. Model ten tylko w przybliżeniu odzwierciedla rzeczywistość, co powoduje że kierunek dalszego rozwoju nie jest w pełni zdeterminowany.

Wybór kierunku rozwoju jest więc procesem niezdeterminowanym.

Wolny wybór to konieczność podejmowania decyzji w warunkach niepełnej wiedzy.

Wolny wybór jest tak naprawdę przymusem działania w warunkach braku gwarancji powodzenia. Tak naprawdę, to żadna wolność. To przymus działania, gdyż brak decyzji jest gorszy niż jakakolwiek decyzja.

Ten przymus działania narzuca zasada rozwoju świadomości. Ta zasada zabrania stać w miejscu, twierdząc, iż rozwój w złym kierunku jest lepszy niż żaden rozwój. Rozwój w złym kierunku, to informacja dla innych świadomości, że w tym kierunku nie należy się rozwijać. W ten sposób rozwój w złym kierunku to również spełnienie zasady wzrostu świadomości.