3.4.3. Rozwój świadomości

Każda świadomość osobowa podlega zasadzie wzrostu świadomości. Celem rozwoju świadomości jest zrozumienie Uniwersum i wykreowanie odpowiedniego zestawu idei. Świadomość potrzebuje nośników, to znaczy ośrodków wibracji oraz zródeł wibracji. Fakt ten narzuca na każdą świadomość osobową pewne ograniczenia.

Świadomość osobowa nie jest w stanie przekroczyć barier wynikajacych z ograniczeń jej ośrodków. Z tego powodu rozwój każdej świadomości osobowej ulega nasyceniu. Nasycenie to nie oznacza jednakże osiągnięcia samoświadomości Uniwersum.

Z ograniczeń śwadomości osobowej wynika fakt, że świadomość ta nie jest w stanie zrealizować celów wynikających z zasad Uniwersum.

Wzrost świadomości osobowej nie jest więc celem samym w sobie. Aby zagwarantować zasadę wzrostu świadomości Uniwersum, świadomości osobowe muszą ulegać procesowi odnowy. Proces ten jest możliwy dzięki świadomości hierarchicznej. Zadaniem świadomości hierarchicznej jest więc między innymi odnowa świadomości osobowej.

Proces odnowy świadomości osobowej polega na jej rozpadzie i kreacji. W trakcie rozpadu świadomość osobowa przekazuje swoje idee do świadomości hierarchicznej. Nowo wykreowana świadomość osobowa rozpoczyna cykl od aktualnie zharmonizowanych idei przechowywanych w świadomości hierarchicznej.