3.4.2. Inteligencja

Inteligencja jest wlaściwością świadomości i wynika wprost z zasady wzrostu świadomości Uniwersum. Świadomość to zbiór aktywnych idei. Rozwój świadomości wymaga więc rozwoju idei.

Inteligencja to zdolność do towrzenia nowych i kasowania starych idei.

Świadomość osobowa kontaktuje się z otoczeniem. Jest to podstawowy warunek, by zasada wzrostu świadomości mogła być spełniona.

Rozwoj idei jest więc bezpośrednio związany z potrzebą postrzegania. Im więcej różnych obiektów jest do odróżnienia oraz im więcej zjawisk jest do opanowania, tym bogatszy jest zbiór idei. Zdolność do kreowania, zapamiętywania, odtwarzania oraz zapominania idei, to podstawowa własność świadomości.

Zapominanie idei jest tak samo ważne, jak ich kreowanie. Na określonym etapie rozwoju świadomości możliwe jest tylko określone pojmowanie świata. W miarę rozwoju świadomości stare idee muszą ulegać zapomnieniu, by nie dysharmonizować nowego porządku.