3.4.1. Cechy świadomości

Świadomość odznacza się kilkoma cechami: wielkością i częstotliwością pola świadomości, czasem uaktywniania idei, czasem zapamiętywania nowych idei, zdolnością do kasowania starych idei, czy wiedzą.

Wiedza to zbiór wszystkich nagromadzonych idei.

Idee te nie zawsze są aktywne, ale mogą ulec uaktywnieniu w zależności od potrzeb pola świadomości.

Wielkość pola świadomości, to ilość aktywnych i zharmonizowanych idei.

Im większe jest pole, tym lepiej może odzwierciedlić cechy Uniwersum. Inaczej mówąc, osobowość może lepiej zrozumieć rzeczywistość.

Częstotliwość pola świadomości, to częstotliwość własna drgań ośrodka świadomości.

Im wyższa jest częstotliwość, tym szybciej pole świadomości reaguje na zmiany otoczenia.

Czas uaktywniania idei, to czas, jaki upłynie od pobudzenia źródła do wysłania odpowiedzi ze źródła.

Czas ten warunkuje szybkość rozwiązywania problemów.

Jak widać, świadomość jest zjawiskiem złożonym i w znacznej mierze zależnym od cech fizycznych zródeł wibracji oraz ośrodka wibracji.

Szybka wibracja ośrodka i krótkie czasy reakcji zródeł nie gwarantują jednak większej świadomości. To zależy tylko od wielkości pola i adekwatności aktywnych idei.