3.4. Świadomość osobowa

Świadomość osobowa odpowiada jednemu elementowi sfery świadomości.

Świadomość osobowa w świecie rzeczywistym to pojedyncze i spójne harmoniczne pole świadomości. Świadomość osobowa, aby zaistnieć w sferze świadomosci, musi zostać wykreowana w świecie rzeczywistym.

Świadomość osobowa istnieje na każdym poziomie hierarchicznym. Niezależnie od przynależnego jej poziomu, każdą świadomość osobową cechują wspólne własności.