3.3.2. Sprawiedliwość

Konfliktu świadomości hierarchicznych nie można wyeliminować. Istnieje jednak obszar harmonizacji świadomości zbiorowej, w którym to obszarze konflikt ten jest najsłabiej widoczny. W obszarze tym panuje sprawiedliwość.

Sprawiedliwość to obszar harmonizacji świadomosci zbiorowej, w kórym świadomość zbiorowa i jej świadomości osobowe mogą optymalnie realizować swoje cele rozwojowe.

Sprawiedliwość to taki obszar harmonizacji świadomości zbiorowej i osobowych, gdzie rozwój obu poziomów hierarchii jest optymalny. W obszarze tym, suma wszystkich świadomośći danej świadomości hierarchicznej osiąga maksimum.

Na poziomie świadomości osobowych sprawiedliwość oznacza dawać i brać tak, by zaangażowane osobowości osiągnęły maksymalne korzyści. Na poziomie hierarchicznym może to jednak oznaczać przesunięcie „w fazie”. Ten, kto daje, niekonicznie otrzyma wartość od osobowości, która bierze. To świadomość zbiorowa gwarantuje, że rachunki zostaną wyrównane.

Sprawiedliwość to gwarancja rozwoju świadomości hierarchicznych. Nie ma sprawiedliwości, to świadomość hierarchiczna się rozpadnie. Mówiąc wprost, nie ma sensu tworzyć aliansów bez szansy na rozwój. Równowaga będzie powstawać na poziomie bilateralnych kontaktów świadomości osobowych. To znowu, prędzej czy pózniej, będzie prowadzić do rozwoju świadomości hierarchicznej w nadziei na sprawiedliwość.