3.3.1. Konflikt hierarchiczny

Zasada wzrostu świadomości generuje konflikt w hierarchii świadomości. Świadomości osobowe i świadomość zbiorowa osobno próbują wypełnić zasady Uniwersum. Jednakże świadomość zbiorowa ma wpływ na świadomości osobowe i jest w stanie je sobie podporządkować w celu realizacji własnych celów. Kierunek rozwoju świadomości zbiorowej nie musi być jednak zgodny z kierunkiem rozwoju danej świadomości osobowej. Fak ten powoduje konflikt świadomości osobowej ze świadomością zbiorową.

Istnienie tego konfliktu powoduje całą paletę zachowań. Rozważmy dwa skrajne rozwiązania niewolnictwo i anarchie.

W niewolnictwie świadomość zbiorowa w pełni dominuje nad świadomością osobową. Fakt ten jednakże osłabia rezonans świadomości osobowej ze świadomością zbiorową. Komunikacja przebiega tylko w jedną stronę: od świadomości zbiorowej do świadomości osobowej. Istnienie świadomości wymaga jednakże rezonansu w obu kierunkach. Układ, w którym wszystkie świadomości osobowe są w stanie niewolnictwa, nie może więc istnieć.

Niewolnictwo powoduje rozpad świadomości zbiorowej.

W anarchii żadna ze świadomości osobowych nie podporządkowuje się świadomości zbiorowej. Powstaje więc sytuacja odwrotna do niewolnictwa. Komunikacja przebiega również tylko w jedną stronę: tym razem od świadomości osobowej do świadomości zbiorowej.

Również anarchia powoduje rozpad świadomości zbiorowej.

Konflikt świadomości hierarchicznej jest więc integralną częścią świadomości zbiorowej i nie można go wyeliminować.

Jedyny sposób na wyeliminowanie konfliktu świadomości hierarchicznej to osiągnięcie stanu samoświadomości Uniwersum.