3.3. Hierarchia świadomości

Ponieważ pole świadomości ma charakter przestrzenny i czasowy, to może ulegać hierarchizacji.

Źródłami harmonicznego pola świadomości mogą być inne harmoniczne pola świadomości. Takie pole świadomości nazwiemy świadomością zbiorową. Źródłami świadomości zbiorowej są świadomości osobowe.

Warunkiem powstania świadomości zbiorowej jest, by świadomości osobowe komunikowały się ze sobą poprzez zbiór idei.

Hierarchia świadomości może być wielopoziomowa.