3.2.4. Idee

Idee są składnikiem każdej świadomości. Ich cechy rozpatrzmy jednakże na przykładzie śwadomości ludzkiej.

Nasze pojmowanie świata polega na upraszczaniu rzeczywistości tak, by stała się w pewnym stopniu przewidywalna.

Z drugiej strony, gdybyśmy chcieli dokładnie odzwierciedlić rzeczywistość, to skonsumowalibyśmy na ten cel wszystkie zasoby rzeczywistości. Nie byłoby więc miejsca na rzeczywistość i nie byłoby co odzwierciedlać.

Z konieczności musimy więc posługiwać się uproszczonym modelem rzeczwistości.

Rozpatrzmy ruch. Aby złapać piłkę trzeba przewidzieć jej lot, oszacować jej prędkość, oszacować wpływ grawitacji i oporu powietrza na jej lot, odpowiednio zharmonizować ruch ciała, z wyprzedzeniem wyskoczyć i w końcu złapać piłkę.

Nasz intelekt dysponuje modelem rzeczywistości i go stosuje. Ten model to zbiór idei. Idealizujemy rzeczywistość, upraszczając ją do podstawowych zależności.

Rozpatrzmy możliwy mechanizm działania idei. Według analizy harmonicznej, najbardziej skomplikowane przebiegi można rozłożyć na składowe harmoniczne. Ograniczajac ilość tych elementarnych składowych uzykamy przebiegi, kóre w wymaganych granicach z odpowiednią dokładnościa odzwierciedlają zależność wyjściową. Poprzez ten zabieg udaje się odzwierciedlić rzeczywistość tak, by można było w niej funkcjonować.

To właśnie jest idea. To coś nierealnego, a jednak daje pojęcie o rzeczywistości.

Idea to minimum informacji w rozłożeniu harmonicznym, niezbędnej do zidentyfikowania danego elementu rzeczywistości.

Jak widać, idea ma charakter relatywny. Zależy od stopnia chęci rozróżniania fragmentów rzeczywistości.

Jeżeli chcemy odróżnić grzyb od drzewa, to wystarczy zaledwie kilka składowych.

Odróżnienie prawdziwka od muchomora wymagać będzie już więcej składowych.

Można tu przy okazji zauważyć, że idee ograniczają sposób postrzegania do różnic. Wspólne cechy są eliminowane z postrzegania. Ten sposób postrzegania rzeczywistości powoduje pewną niewrażliwość na cechy wspólne.

Świat realny jest bez uproszczeń. Świadomość to zbiór idei. To zbiór informacji i modeli tej realnej rzeczywistości. Świadomość to uproszczenie świata rzeczywistego.

Świat żywy to implementacja świadomości Uniwersum poprzez idee świata rzeczywistego. Świat żywy to chęć Uniwersum zrozumienia siebie samego.