3.2.3. Współharmonia pojęć

Nie da się ustalić hierarchii pojęć. Zbiór pojęć stanowi pewien zamknięty system. Żeby zdefiniować jedno pojęcie, trzeba użyć innych pojęć. W tym momencie trzeba założyć, że znaczenie tych użytych pojęć jest oczywiste.

Ta trudność wynika z zasady kompensacji. Jeżeli powstaje Uniwersum, to powstaje jako zbiór elementów i praw. Powstaje więc system a nie pojedyncze wartości. To dlatego dla wielu zjawisk nie można ustalić ich początku.

Fakt ten odbija się na kreowaniu świadomości. Świadomość to zbiór pojęć, które w danym momencie istnienia dają pewien obraz rzeczywistości.

Pojedyncze pojęcia nie mogą istnieć. Istnieje tylko współharmonia pojęć.