3.2.2. Zasada wzrostu świadomości

Zasda wzrostu świadomości Uniwersum mówi, że świadomość musi wzrastać.

Zasadę tę przyjmiemy „ad hoc“, a jedynym uzasadnieniem tej zasady, będą skutki wynikające z jej przyjęcia.

Wzrost świadomości oznacza, że ilość elementów nawzajem się postrzegających w sferze świadomości, musi wzrastać. Nasycenie tego procesu nazwiemy samoświadomością Uniwersum.

Celem wzrostu świadomości Uniwersum jest samoświadomość Uniwersum.

Rozwój Uniwersum oznacza więc sprzężenie celów w sferze świadomości z celemi w wymiarze rzeczywistym. W wymiarze rzeczywistym celem rozwoju Uniwersum jest wstrzymanie narastania Uniwersum. W sferze świadomości cel ten równoważny jest z osiągnięciem samoświadomości Uniwersum.

Droga do samoświadomości Uniwersum prowadzi więc poprzez odpowiedni rozwój świadomości w wymiarze rzeczywistym. Rozwój świadomości w wymiarze rzeczywistym jest automatycznie narzucony poprzez zasadę wzrostu świadomości Uniwersum.

Zasadę wzrostu śwadomości da się odczuć w życiu realnym ludzi. Związki ludzi wynikające z pokrewieństwa lub młodzieńczej przyjaźni są często nierozrywalne. Przyjaciele z młodości, spotykając się po latach, czują do siebie ten sam brak dystansu jak w młodości. Często jest jak, jakby lata i przeżycia, które ich dzieliły, nie miały żadnego znaczenia.