3.2. Świadomość

Świadomość jest integralną częścią Uniwersum. Jej zadaniem jest powstrzymać narastanie Uniwersum.

Samoświadomść Uniwersum to punkt rozwoju Uniwersum, w którym świadomość powstrzyma jego narastanie.

Świadomość oznacza fakt, że elementy Uniwersum postrzegają się nawzajem poza odziaływaniem fizycznym i odpowiednio na siebie reagują.

Świadomość odróżnia od odziaływania fizycznego fakt, że jest procesem samouzgodnionym. Oznacza to, że elementy postrzegające siebie poprzez świadomość, reagują na świadomość tak, jakby odległość fizyczna pomiędzy nimi nie istniała.