3. Zasady Uniwersum

Jeżeli świat żywy, martwy i boski nawzajem się przenikają, to musi istnieć płaszczyzna ich wzajemnego współistnienia. Muszą też istnieć prawa wspólne dla wszystkich tych światów.

Zasady Uniwersum to próba zjednoczenia świata martwego, żywego i boskiego w jedna spójną całość: Uniwersum.

Zasady Uniwersum to prawa rządzące tym Uniwersum. Z zasad tych powinny również wynikać wszelkie sprzeczności, które szarpią ludzkim życiem.

Tak naprawdą, to ludzkość się szarpie w swojej rzeczywistości, gdyż tej rzeczywistości nie rozumie. Zrozumienie zasad Uniwersum może człowieka uwolnić od wielu tych sprzeczności. Uwolnić od iluzji, że świat został stworzony właśnie dla człowieka.