2.4.3. Model płciowy

Zadaniem modelu płciowego byłoby odrzucanie błędnych lub uszkodzonych fragmentów kodu genetycznego. Ten mechanizm mógłby przebiegać bez udziału jakiejkolwiek świadomości osobowej. Wymaga jednakże istnienia płci dla stworzenia procesu zapłodnienia. Samo zapłodnienie jednak może się już odbywać bez udziału świadomości osobowych czy zbiorowych.

Jeżeli w kodzie genetycznym istniałaby możliwość rozpoznania uszkodzonych np. w wyniku promieniowania fragmentów kodu, to istniałaby również możliwość odrzucenia tych fragmentów w procesie zapłodnienia. Taki mechanizm zapłodnienia służyłby więc tylko i wyłącznie do stabilizacji istniejącego kodu i byłby procesem konserwatywnym. Należałoby jednakże udowodnić, że w kodzie genetycznym istnieje informacja o spójności kodu, coś w rodzaju klucza błędu.

Za przykład klucza błędu niech nam posłuży bit parzystości pamieci komputerowej. Każdego, kto tego pojęcia nie zna, odsyłam do encyklopedii.