2.4.2. Model osobowy

W modelu osobowym podstawową rolę odgrywa osobowa świadomośc matki. To matka niejako konstruuje nowego osobnika na bazie swojej informacji genetycznej i na bazie informacji genetycznej ojca.

Podczas zapłodnienia nastepuje w tym modelu selekcja fragmentów kodu genetycznego. Nie jest to już żaden przypadkowy proces. Świadomość matki wprowadza pewien porządek w selekcji fragmentów genów.

Proces ten nie wzbogaca informacji genetycznej. Dokonuje jednakże selekcji nieprzypadkowej. Poprzez doświadczenia osobowe matki dokonywana jest selekcja fragmentów genów tak, by nowy osobnik posiadał z jej punktu widzenia najlepsze geny.

Ponieważ nie ma tu zagrożenia przeładowania kodu genetycznego niepotrzebną informacją, to natężenie pola świadomości nie musi być wysokie i może odpowiadać świadomości osobowej. Jednakże obecność świadomości osobowej w tym modelu jest niezbędna.