2.4.1 Model zbiorowy

W modelu zbiorowym następuje wzbogacenie kodu genetycznego pojedynczego osobnika (królowej). Model ten dopuszcza wzrost informacji genetycznej bez udziału rozmnażania płciowego.

Teoretycznie każdy osobnik jest w stanie przekazać nowe idee do kodu genetycznego. Proces ten wzbogaca kod genetyczny o nowe informacje. Jednakże aby informacja ta nie została przeładowana każdym przypadkowym doświadczeniem osobnika, istnieje bariera niezbędna do przełamania, aby kod genetyczny został zmodyfikowany. Pojedynczy osobnik nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego natężenia pola. Takie natężenie może jednakże wytworzyć świadomość zbiorowa. Innymi słowy, tylko idee wzmocnione poprzez świadomość zbiorową, są w stanie wzbogacić kod genetyczny.

Model zbiorowy należy traktować jako model wzbogacający informację genetyczną. Świadomość zbiorowa musi wykreować ideę. Idea ta musi być na tyle stabilna, by ulec wzmocnieniu wymaganemu do pokonania bariery filtru genetycznego.