2.3.2. Świadomość jednostkowa

W tym modelu wszystkie osobniki danej populacji komunikują się ze sobą i wymieniają informację każdy z każdym. W ten sposób każdy osobnik uzyskuje z czasem tę samą świadomość i to samo widzenie świata. Jest więc w w stanie działać samodzielnie oraz samodzielnie podejmować decyzje.

Problem pojawia się przy konkurowaniu o wykonywane łatwych prac. Świadomość jest zaprzeczeniem głupoty. Tylko głupi będzie dążył do maksymalizacji wysiłku i minimalizacji zysków. Świadomość jednostkowa wymaga więc władzy (absolutnej ?) tak, by zagwarantować, że nie tylko atrakcyjne prace bedą wykonywane.

Nawet człowiek nie jest w stanie działać według tego modelu. Trudno więc oczekiwać, by mrówki były do tego zdolne.