2.3.1. Biurokracja

Biurokracja będzie polegać na tym, iż każda jednostka wykonuje swoje zadanie bez wiedzy o tym, co stanowi całość. Jednostka zostaje umieszczona w odpowiedniej hierarchii i wykonuje zadanie cząstkowe, które do tego stanowiska zostało przypisane. Jednostka musi być zdolna do rozpoznania swego stanowiska i przypisanego mu zadania.

Hierarchia i zadania zostały raz sformuowane. Z czasem mogą ulegać drobnym zmianom. Suma drobnych zmian w czasie pozwala całej hierarchii dopasowywać się do środowiska.

Każda mrówka ma swój kod genetyczny przekazany jej w jajku przez królową. Można założyć, że w kodzie genetycznym jest zapisana hierarchia biurokratyczna. Mrówki zajmują odpowiednie miejsce w hierarchii i wykonują temu miejscu przypisane zadanie. Pełna lista zadań jest również zapisana w kodzie genetycznym.

Królowa, znosząc jajka, może te jajka policzyć. Teoretycznie, może wiec skalować ilość miejsc w hierarchii w zależności od wielkości populacji. Oznaczałoby to, że królowa znosi jajka z kodem genetycznym odpowiednim do miejsca w hierarchii.

W tym schemacie jest miejsce na przepływ informacji tylko w jedną stronę. O wszystkim decyduje królowa i jej kod genetyczny. Brak jest informacji zwrotnej.

Nie da się wyjaśnić w tym schemacie faktu, że zmiana technologii znajduje drogę do kodu genetycznego. Jeżeli jakaś mrówka przez przypadek odkryła jakąś nową technologię, to nie jest w stanie przekazać tej informacji z powrotem do królowej i dalej do kodu genetycznego.