2.3. Inteligencja mrowiska

Pojedyncza mrówka nie wykazuje żadnych oznak inteligencji. Jednakże mrówki budują mrowiska. Mrowiska te to genialne budowle posiadające drogi, kanały wentylacyjne, komory lęgowe, spiżarnie; ba, mrówki hodują grzyby. Sam system klimatyzacji i wentylacji jest godzien podziwu.

Mrówki opanowały różne obszary ekologiczne. Są zdolne do dopasowywania się do środowiska. Zmieniają konstrukcję mrowiska w zależnosci od warunków środowiskowych.

Skąd pojedyncza mrówka wie co ma robić? Skąd wie, że ma budować kanał wentylacyjny, a nie karmić larwy, czy doglądać hodowli grzybów? Skąd wie o zaawansowaniu prac nad mrowiskiem? Jak to się dzieje, że mrówki dopasowują wielkość mrowiska do wielkości populacji? Czyżby potrafiły się policzyć?

Kto lub co kieruje tymi pracami? Zakładając, że to przypadek, równie dobrze można by założyć, że przypadkowi ludzie w biurze, robiąc codziennie coś innego, skonstruują i zbudują nagle samolot.

Jak wytłumaczyć fakt, że mrówki opanowały hodowlę grzybów? Nawet, jeżeli przez przypadek w mrowisku zaczęłyby rosnąć grzyby, i dana populacja przez przypadek zaczęła by je hodować, to jak ta informacja znalazła drogę do kodu genetycznego? Teoria ewolucji mówi o eliminacji słabych jednostek, a informacja genetyczna jest modyfikowana przez przypadek. Końca świata zabraknie, by taki przypadek zarejestrował cały proces technologiczny.

Spróbujmy więc na gorąco skonstruować kilka modeli tłumaczących zachowanie się mrówek.