2.2.1. Świat martwy a świat żywy

Świat żywy pobiera ze świata martwego wszystkie składniki niezbędne na budulec swoich organizmów. Wiekszość organizmów żywych potrzebną do życia energię wytwarza poprzez spalanie. Do tego celu zużywa tlen i wytwarza dwutlenek węgla. Zwierzęta resztki nieprzetrawionego pokarmu wydalą. Część tego surowca jest z powrotem asymilowana przez świat żywy, a część ulega zmineralizowaniu. Organizmy żywe po śmierci rownież ulegają częściowej mineralizacji, cześciowo zaś są zjadane przez inne organizmy żywe. Nie chodzi tu o wykazanie pełnego mechanizmu tego zjawiska, lecz o zaznaczenie faktu, że świat żywy i martwy częściowo się przenikają.