2.1.4. Nauka na drodze do prawdy

Wielu twierdzi, że jedynie właściwa droga do prawdy prowadzi poprzez naukę. Nauka dysponuje obiektywnymi metodami, które pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy dana teza jest prawdziwa czy też nie.

O ile jeszcze przed kilkoma wiekami człowiek znał niewiele fizycznych praw, to dziś można by odnieść wrażenie, że wszystko już zostało odkryte, a tylko niewielu fanatyków próbuje rozwiązać problem powstania wszechświata.

Jeżeli jednak wziąć pod lupę przeciętnego człowieka i zapytać go o podstawowe prawa rządzące jego życiem, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Dla przeciętnego człowieka świat jest niezrozumiały. Człowiek ten ucieka się do pomocy przesądów, a w najlepszej sytuacji szuka wsparcia w Bogu.

Coś jest więc nie tak z nauką, skoro przeciętny człowiek szuka pomocy w „zabobonach”.

Nauka ma problem z przekazywniem prawdy. Na początku każdej teorii są założenia. Założenia przyjmuje się jak dogmaty. Potem dopiero można udowadniać to, co z tych założen wynika. Cała nauka to jedno wielkie założenie prawdy. Oczywiście założenia te mają znaczenie praktyczne i taki jest w zasadzie ich sens. Wynika z nich pewien praktyczny pożytek.

Inny problem, to sam świat nauki. Naukowcy potrzebują pieniędzy na swoje badania i tu są zależnie od polityki lub przemysłu. Często motywem do działania jest własny portfel, a nie dochodzenie prawdy. Prowadzi to wręcz do tego, że nauka głosi poglądy na pożytek sponsorów, bo to daje największe korzyści.

Nauka wyznacza obszar poznany i w tym obszarze porusza się swobodnie, mając do dyspozycji wiedzę. Już dzisiaj jest tyle nagromadzonej wiedzy, że życia zabraknie by się przez tę wiedzę przebić. Można wejść w ten labirynt i nigdy z niego nie wyjść. Dokładnie to robią wieczni studenci. Tylko studiują, pożytku z tego zajęcia nie ma żadnego.

A co poza wiedzą? Tu nauka jest bezradna. Człowiek musi jednak funkcjonować w świecie niezależnie od nauki. Człowiek oddychał powietrzem, zanim nauka odkryła tlen. Człowiek musi się poruszać w realnym świecie niezależnie od tego, czy nauka zna odopwiedzi na podstawowe pytania. Po co żyjemy? Po co czynić dobro? Po co ...? Po co ...?